KinoSzkoła 2023/2024 w Kino-Teatrze Syrena

Co to jest „KinoSzkoła”?

Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła” – program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz seniorów i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku – program „KinoSzkoły” skierowany jest do zróżnicowanych grup słuchaczy w każdym wieku.

W jaki sposób można skorzystać z oferty „KinoSzkoły”?

Należy wybrać z katalogu interesujący temat oraz terminy nie odpowiadające Państwu w miesiącu, do którego dany temat jest przypisany – następnie informacje te wpisać do karty zgłoszenia. W niektórych przypadkach możliwe jest przeniesienie tematu przypisanego w katalogu do określonego miesiąca na inny, dogodny dla grupy termin. Kartę zgłoszenia należy skopiować, jeden z egzemplarzy karty podpisanej i opieczętowanej dostarczyć z zachowaniem niżej podanego terminu do kina. Dopuszczalne jest przesłanie skanu karty na adres e-mail kina i dostarczenie w następnej kolejności wersji papierowej podczas najbliższej wizyty w kinie.

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela koordynator programu „KinoSzkoła” w Wieluniu – Wojciech Kusiak pod nr tel: 660 742 790 oraz e-mailowo: kino@wdkwielun.pl
Kontakt z Kino-Teatrem Syrena pod nr tel. 43 656 44 66

Broszura programu „KinoSzkoła”

Karta zgłoszeniowa

Szczegółowe informacje na temat programu „KinoSzkoła” w Kino-Teatrze Syrena

Skip to content