Wytyczne bezpieczeństwa

W dobie pandemii środki ostrożności wdrożone w Kino-Teatrze Syrena pozwalają bezpiecznie cieszyć się kinową atmosferą m.in. dzięki następującym zabiegom: – utrzymanie właściwego dystansu na widowni (dostępnych jest mniej niż 50% miejsc) oraz w innych częściach obiektu, – regularna dezynfekcja elementów wyposażenia – maksymalnie wydajna wentylacja – odpowiednio wydłużone czasowe odstępy pomiędzy seansami Istotne, że dzięki zachowywaniu dużej ostrożności nie stwierdzono ani jednego przypadku zakażenia COVID19 w polskich kinach!

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi MKIDN w Kino-Teatrze Syrena na salach projekcyjnych obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz napojów.

Program działań zabezpieczających klientów oraz pracowników Kino-Teatru Syrena w okresie podwyższonego ryzyka epidemicznego na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Program działań zabezpieczających klientów oraz pracowników Kino-Teatru Syrena w okresie podwyższonego ryzyka epidemicznego.

Skip to content